روش ERP چیست؟

موثرترین روش درمان وسواس روشی است به نام Exposure and Response Prevention یا همان ERP در این روش، به تدریج مريض وسواسی را با آن موضوع وسواسش روبرو می کنیم، ولی تحت هیچ شرايطی نمی گذاریم برای کاهش اضطرابش کاری بکند. مثلا کسی که وسواس تميزی دارد را اول از او میخواهیم دست به روسری آدم غریبه بزند، بعد به خودش بچسباند و بعد سرش کند. آینقدر این کار رو انجام میدهیم که طرف دیگر اصلا مضطرب نشود. تحقیقات نشان داده که روش ERP بر ۷۰ درصد بیماران وسواسی جواب میدهد و حتی اثرش از داروی بسیار معروف "كلومیپرامین" هم موثرتر است. این همه حرف زدیم تا اگر از وسواس فكری-عملی در رنجید، خودتان می توانید از شرش خلاص بشوید.

 

چگونه با وسواس مبارزه کنیم؟

مثلا اگر وسواس چك کردن زیر اجاق گاز و فلکه آب و قفل کردن درب و بستن در ماشین را دارید سعی کنید حداقل دو بار در روز برای دو هفته، هر وقت که فکر اینکه "نکنه زیر گاز روشن مونده"، یا "نکنه در خونه رو نبستم" یا "نکنه چراغ ماشین رو خاموش نکردم" آمد به فکرتان، با این فکر لج کنید. اجازه بدهید مضطرب بمانید اما كاری انجام ندهید. آنقدر صبر کنید، صبر کنید و صبر کنید تا کلا آن فکر برود سراغ کارش. یک مثال دیگر، مثلا وسواس دارید که "نکنه بقیه بفهمن که موهای سرت خوشگل شونه نشدن" یا بقیه شما را زشت تصور کنند. به جای اینکه قبل آماده شدن مدام آرایش کنید، تصمیم بگیرید که روزی دوبار برای دوهفته هر روز بدون آرایش از خونه بروید بيرون یا اینکه قبل بیرون رفتن از جلو آیینه رفتن خودداری کنید.

یک مثال دیگر، اگر وسواس به تميزی دارید، وقتی روی در یخچال یک لکه دیدید، به آن زل بزنید اما دست به آن نزنید، بروید دستشويی دست به شلنگ بزنید اما بیاید بیرون و دست هایتان رو نشورید، آنقدر نشورید تا اضطرابتان بچسبد به سقف وقتی مغزتان بفهمد "که ديدی نشستی و نمردی، حالا الان برو بشور". احتمالا متوجه شدید که قصد نویسنده این مطلب این است که به شما این نکته مهم را یاد بدهد که اگر میخواهید وسواس تان را درمان کنید تا می توانید بگذارید افکارتان مضطرب تان کند ولی شما برای آرام کردن خودتان کاری نکنید. راز درمانی در همین نکته است. پس هر چیه بیشتر خودتان را مضطرب کنید ولی کاری نکنید بیشتر به وسواس بی محلی کرده اید. اگر وسواس دارید، باید مدام خودتان را در موقعیتی قرار بدهید که اضطرابتان به درجه بالایی برسد.